ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΥ ΥΛΙΚΟΎ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΕΝΗΛΊΚΩΝ

Μια μεταβιβάσιμη μεθοδολογία ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών, μικτών και συνεργατικών προσεγγίσεων μάθησης, και ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών που βασίζεται σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των ειδικών μαθησιακών αναγκών των ομάδων-στόχων και των προτιμήσεων του κοινού. Πρόκειται για πολύτιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τις ομάδες-στόχους.

wp_1
wp_2

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ

Ένα σύστημα καθοδήγησης για την παροχή συνεχούς υποστήριξης στους δικαιούχους, μαζί με άμεσες δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ικανότητες των καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, ένας εικονικός χώρος χωρίς αποκλεισμούς για να παρουσιάζουν και να προωθούν το έργο τους, αυξάνοντας έτσι την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΑΡΟΧΉ ΕΥΈΛΙΚΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ένα αυτόνομο διαδικτυακό μάθημα ανοικτής πρόσβασης, μαζί με υποστηρικτικό υλικό σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των καλλιτεχνών, ως ευέλικτη ευκαιρία επιμόρφωσης τόσο για τους άμεσα ωφελούμενους όσο και για τους εκπαιδευτές ενηλίκων/μη τυπικής εκπαίδευσης.

wp_3
wp_4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΥ ΔΙΆΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

Μέσω της ευρείας αποδοχής των δραστηριοτήτων προβολής και ευαισθητοποίησης, το έργο προωθεί τα έργα μιας διεθνούς ομάδας καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών και δημιουργεί μια πλατφόρμα για γόνιμες αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σχετικά με τα θέματα, προωθώντας τελικά την κοινωνική ένταξη και συνοχή.