ONTWIKKEL INNOVATIEVE MATERIALEN VOOR ARTIESTEN EN VOLWASSEN EDUCATORS

ONTWIKKEL INNOVATIEVE MATERIALEN VOOR ARTIESTEN EN OPLEIDERS VOOR VOLWASSENEN
Een overdraagbare methodiek voor capaciteitsopbouw, met inbegrip van benaderingen voor online, gemengd en samenwerkend leren, en een handboek met goede praktijken op basis van een meer diepgaande analyse van de specifieke leerbehoeften van de doelgroepen en de voorkeuren van het publiek. Dit zijn waardevolle materialen voor docenten die met de doelgroepen werken.

wp_1
wp_2

HET ONDERNEMERSCHAP EN DE INZETBAARHEID VAN KUNSTENAARS BEVORDEREN

Een mentorprogramma om de begunstigden continu te ondersteunen, samen met directe activiteiten voor capaciteitsopbouw, om de competenties van de artiesten te ontwikkelen. Tegelijkertijd een inclusieve virtuele ruimte voor hen om hun werk te presenteren en te promoten, waardoor hun toegang tot de arbeidsmarkt wordt vergroot.

BIEDEN FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN VOOR UPSKILLING

Een op zichzelf staande online cursus met open toegang, samen met ondersteunend materiaal over de digitale vaardigheden van kunstenaars, als een flexibele bijscholingsmogelijkheid voor zowel directe begunstigden als volwassen/niet-formele docenten.

wp_3
wp_4

BEVORDER DE INTERCULTURELE DIALOOG en SOCIALE INCLUSIE

Door de brede inzet van outreach- en bewustmakingsactiviteiten promoot het project het werk van een internationale pool van kunstenaars en docenten en creëert het een platform voor vruchtbare interacties en uitwisseling van kennis en praktijken over de onderwerpen, waardoor uiteindelijk sociale inclusie en cohesie worden bevorderd.